Nové slnečné stráne

Logo dizajn, Dizajn manual a Manuál inzercie.