korporačná identita

Zvoľte si výhodnejší balík služieb vyhovujúci vaším potrebám.

Bronzový balíček

77

 • Logo (jednoduché, 2 návrhy)
 • Vizitka
 • Facebook alebo web banner
 • Webový favicon
 • Leták A5

 

STRIEBORNÝ BALÍČEK

127

 • Logo (3-4 návrhy)
 • Vizitka
 • Hlavičkový papier
 • Komplimentky
 • Facebook alebo web banner
 • Webový favicon
 • Reklamný leták A5 a A4

ZLATÝ BALÍČEK

377

 • Logo (3-4 návrhy)
 • Vizitka, Hlavičkový papier, Komplimentka, Obálka, Samolepka...
 • Dizajn pre sociálne stránky (favicon, facebook, webový banner.... )
 • Logo Manuál Vizuálnej komunikácie ( základná podoba loga a jeho varianty, farebnosť, typografia )
 • Reklamný leták A5 a plagát A4, A3
 • Inzerát do novín, časopisu či na web